Hoşnudiye mah. Cengiz Topel cad. Uhuvvet apt. No:47 D:1 K:1 Tepebaşı/ESKİŞEHİR (İŞKUR Karşısı)
0 554 292 59 61

Eskişehir Boşanma Davaları

Eskişehir Boşanma Davaları

Eskişehir Boşanma Davaları

Türk yargı sistemine göre evli olan bireylerden bizi de tekrar yargı mercilerine başvurarak boşanma davası açmak suretiyle evlilik akdinin yasal bir şekilde sona ermesini sağlayabilir. Eskişehir boşanma davaları ile ilgili faaliyet gösteren hukuk büromuz çekişmeli ve Anlaşmalı boşanma davaları ile müvekkillerimiz istekleri doğrultusunda velayet nafaka tazminat mal rejiminin tavsiyesi gibi konularda avukatlık hizmeti vermektedir. Türk Medeni Kanunu’na göre boşanma nedenleri özel ve genel sebepler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Boşanmanın Genel Sebepleri

  • Evlilik birlikteliğinin sarsılması
  • Şiddetli bir şekilde meydana gelen geçimsizlik durumu
  • Anlaşmalı boşanma
  • Boşanma davasının reddinden sonra eşlerin 3 yıl bir araya gelememesidir.

Boşanmanın Özel Sebepleri

  • Terk
  • Haysiyetsiz yaşam
  • Suç işleme
  • Hayata karşı kast
  • Onur kırıcı davranış

Yukarıda Genel ve özel sebepler başlıkları adı altında sayılan nedenlerden dolayı Türk Medeni Kanunu’na göre evli olan bireyler arasındaki evlilik akdinin tek taraflı yada çift taraflı bir şekilde bitmesi durumunu doğurur.

Boşanma avukatı Eskişehir davalarında müvekkillere evlilik öncesi boşanma hizmeti verildiği gibi evlilik öncesinde ya da evlilik akdinin devam ederken evlilik sözleşmesi ve mal ayrılığı sözleşmesi gibi çeşitli evraksal işlemlerin hazırlanması ve gerekli durumlarda eşlerin bu konular hakkında bilgilendirilmesi ile sağlanmaktadır.

Yine aynı şekilde gereksinim duyulması halinde boşanma öncesinde şiddet görmüş olan eşinin evden uzaklaştırılması davalarının açılması ve takibat konusunda müvekkilleri hizmet verilmektedir. Uygulamada boşanma davaları çekişmeli ve Anlaşmalı boşanma davaları olarak ikiye ayrılmaktadır.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Eskişehir boşanma avukatı ile ilgili hizmet almak isteyen bireylerin çekişmeli, Anlaşmalı boşanma davaları aile mahkemesinde açılır. Boşanmak isteyen çiftlerden biri belge dava dilekçesi varsa eklemek istemiş olduğu belgeleri ve nüfus cüzdanı fotokopisini de bu belgeleri ekleyerek boşanma davasını avukatsız bir şekilde kendisiyle açmaya yetkilidir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Genel itibari ile anlaşmalı boşanma davası herhangi bir adliyede açılabilir. Yetkili mahkemenin belirlenmesi ile ilgili tarafların ikametgahlarının herhangi bir önemi burada bulunmamaktadır. Taraflar, uygun görmüş oldukları bir adliyenin aile mahkemesinde anlaşmalı bir şekilde boşanma davası açabilirler Anlaşmalı boşanma davasının önemli unsur anlaşmalı boşanma protokol olarak kabul edilmektedir. Aile Mahkemesi tarafların hazırlamış olduğu okları Anlaşmalı boşanma protokol ama esas olarak boşanma kararı verir.

Boşanma Davasında Gerekçe

Boşanma avukatı hizmeti ile ilgili boşanma davasını açan eşlerden herhangi biri dava dilekçesinde somut bir şekilde boşanma sebebini göstermelidir. Boşanma sebepleri genel itibariyle şiddetli geçimsizlik olabileceği gibi aldatma ortak konutu terk etme gibi özel nitelikli sebepler de olabilir. Taraflar boşanma dilekçelerinde göstermiş oldukları nedenleri davanın yargılaması esnasında patlamalıdır aksi halde boşanma davası reddedilir. Davayı açan eş hem boşanma sebebini mahkeme heyetine göstermeli hem de boşanma davasında karşı tarafın kusurlu ya da hatalı olduğunu beyan etmelidir.

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
Bize Ulaşın