Hoşnudiye mah. Cengiz Topel cad. Uhuvvet apt. No:47 D:1 K:1 Tepebaşı/ESKİŞEHİR (İŞKUR Karşısı)
0 554 292 59 61

Hakaret Suçu, Cezası Nedir?

Hakaret Suçu, Cezası Nedir?

Hakaret Suçu, Cezası Nedir?

Hakaret suçu, doğrudan doğruya bir kişinin birey oluşundan kaynaklanan kişilik haklarına yapılan her türlü zedeleyici tutuma denmektedir. Türk Ceza Kanunu’nda şerefe karşı suçlar başlığı altında incelenmektedir. Ceza avukatı aracılığıyla hakaret suçunun hangi yolla yapıldığı ortaya çıkarılmaktadır. Hakaret suçu ile bir kimsenin onuru ve şerefi zedelenmektedir. Ayrıca gününüzde en fazla işlenen suçların başında yer almaktadır. Hakaret suçu cezası belirlenirken bazı durumlar göz önünde bulundurularak karar verilmektedir. Eğer edilen hakaret somut bir fiil veya olgu ise hakareti eden kişi üç aydan iki yıla kadar hapis ya da adli para cezası ile cezalandırılmaktadır. Ceza, mahkeme ortamında avukatların savunması ve hakimlerin kararı eşliğinde belirlenmektedir. Yapılan hakaretin kime ve ne durumda yapıldığı cezanın boyutunu etkileyecek olan bir unsurdur.

Hakaret Suçu Cezası Hangi Durumlarda Artmaktadır?

Eskişehir avukat büroları incelendiğinde, firmamızın tecrübeli avukatlarla çalıştığı görülecektir. Bu durum sayesinde hukuk ve danışmanlık hizmetleri son derece kaliteli bir şekilde yapılmaktadır. Hakaret suçu günümüzde sıklıkla işlenen suçların başında yer almaktadır. Bu suçun cezası bazı durumlarda daha ağır seyretmektedir. Bu durumlar aşağıdaki gibidir:

  • Bir devlet personeline görevinden ötürü yapılan hakaret.
  • Dini inanç, felsefi inanç, siyasi ve sosyal düşünce gibi kişisel kararlardan dolayı yapılan hakaret.
  • Bireyin üye olduğu dine göre kutsal sayılan değerlere yapılan hakaret.
  • Yapılan hakaret aleni bir şekilde yapılıyorsa hakaret suçu cezası altıda bir oranında artmaktadır
  • Kurul biçiminde çalışan devlet personeline yapılan hakaret tüm kurula yapılmış sayıldığından dolayı ceza oranı artmaktadır.

Hakaret Suçu Nasıl İspatlanır?

Hakaret suçunu ortaya çıkarmak için bir ceza avukatı ile çalışmak fayda olacaktır. İsnat edilen olayın ispatı halinde kişiye ceza verilmemektedir. Hakaret suçu dolayısıyla hakarete uğrayan hakkında kesin bir mahkûmiyet kararı var ise isnat ispatlanmış olmaktadır. İspat edilmiş olaydan yola çıkarak kişiye hakaret edilmesi halinde ceza verilmektedir. Yargı merciine yapılacak olan başvuru hangi kanaldan yapılırsa yapılsın kişiler ile ilgili somut isnatlarda veya olumsuz değerlendirme de bulunulmasına ceza verilmemektedir. Ceza verilebilmesi için isnat ve yapılacak olan değerlendirmenin gerçek ve somut vakaya dayanması ve var olan uyuşmazlık ile bağlantılı olması gerekmektedir. Ancak bu durumlarda ceza verilmesi mümkündür.  Aksi takdirde hakaret suçu için bir ceza verilmemektedir.

Hakaret Suçunda Soruşturma ve Kovuşturma Koşulu

Hakaret suçunda soruşturma, Eskişehir ceza avukatı aracılığıyla hızlı bir biçimde başlatılabilir. Devlet personeline yapılan hakaret haricinde tüm hakaret suçlarının soruşturulması ve kovuşturulması hakarete maruz kalan bireyin şikâyet etmesine bağlıdır. Hakarete maruz kalan birey bir avukatlık bürosuna danışarak nasıl bir yol izlemesi gerektiğini kolay bir şekilde öğrenebilir. Eğer hakarete maruz kalan birey şikâyet etmeden önce ölürse veya hakaret ölmüş olan birine karşı edilmişse; ölen kişinin ikinci dereceye kadar üst veya alt soyu, kardeşleri veya eşi şikâyette bulunabilir.

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
Bize Ulaşın