Hoşnudiye mah. Cengiz Topel cad. Uhuvvet apt. No:47 D:1 K:1 Tepebaşı/ESKİŞEHİR (İŞKUR Karşısı)
0 554 292 59 61

İcra Takibine Konulan Alacaklar Nasıl Tahsil Edilir?

İcra Takibine Konulan Alacaklar Nasıl Tahsil Edilir?

İcra Takibine Konulan Alacaklar Nasıl Tahsil Edilir?

Eskişehir icra avukatı grubumuz ile icra dosyalarıyla alakalı kafanızdaki soru işaretlerini gideriyor, sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. İcra, borçlunun alacaklıya ödeme yapmaması ya da alacaklının yükümlülüğünü yerine getirmemesi sonucu alacaklının hakkını adli mercilere başvuruyla temin etmesi yöntemidir.

İcra ve Haciz

Her ne kadar halk arasında birbiri yerine kullanılsa da bu iki kavram aslında birbirinden farklıdır. İcra işlemi bir yargı terimi olmakla birlikte alacaklı ve borçlu arasındaki işlemleri kanunlar aracılığıyla çözümlemeye çalışma durumudur. Haciz ise yargıda sürdürülen icra görüşmeleri sonrasında karar verilen mallara el konulmasıdır.

İcra Sürecinde Takip ve Kesinleştirme

İcra sürecinin ilk basamağını icra takibinin açılması ve kesinleştirilmesi oluşturur. İcra takibinin açılması ve kesinleştirilmesi, borçluya ödeme emrinin tebliğ edilmesidir. İcra takibini başlatmak için alacaklının herhangi bir resmî belgeye ihtiyacı yoktur. Tebligat süreci sadece PTT yoluyla yapılır. Alacak izlenmesinde devletin yükümlülük verdiği posta kurumları yetkilidir.

Borçlu adres değişikliğine gitmişse yeni adresi adres kayıt sistemi üzerinden tespit edilir. Devamında borçlu tebligatı kabul etmiyorsa tebligat muhtarlığa bırakılır. Bu aşamalardan sonra tebligata itiraz edilmemesi durumunda takip kesinleşmiş olur. Kesinleşen takip sonucunda icra dairelerinde borçlular için uygulanan mal varlığı sorgulama işlemi gerçekleştirilir.

İcranın Gelmesi Durumunda Ne Olur?

İcra tebligatının gelmesi üzerine tanınan zaman zarfında gerekliliği yerine getirmeyen kişinin mallarına el konulur. İcra memurunun himayesinde alacaklının, alacağının yerine geçecek miktarda eşya tutanaklarla alıkonulur. Bu işleme haciz işlemi denir. Haciz işlemi sırasında alacaklı ya da yerine gönderdiği vekili memurla birlikte bulunabilir. Bu süreçle spesifik olarak icra avukatı ilgilenir. İcra masraflarını borçlu öder. Alacaklı bu masraflara ödenen ilk paradan kendi masraflarını alabilir.

Gayrimenkul – Taşınmaz Haczi

Kişiler üzerine kayıtlı tüm taşınmazlar Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi’nde (TAKBİS) kayıtlıdır. Borçlu kişinin haczedilecek mallarının tespiti için Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi’nde yapılacak sorgu sonrası tapu müdürlüğünde yazılan yazı alacaklıyı taşınmaz üzerinde hak sahibi yapar. Burada son derece önemli olan takdiyat talep etmektir. Takdiyat belgesi sonucunda haczedilen mal üzerinde başka alacaklıların olup olmadığını, alacaklı olarak kaçıncı sırada olduğunuzu, taşınmazın ipotekli olup olmadığını öğrenmenize yarar. Takdiyat belgesini e-devletten de temin edebilirisiniz.

Hacizli Taşınmazın Paraya Dönüştürülmesi

Kısaca bahsetmek gerekirse taşınmazın çıkarıldığı ihale sonucu yapılan satıştan elde edilen gelir, alacaklılar arasında alacak sırasına göre belirlenerek ödenir. Daha fazla bilgi için icra avukatı eskişehir ile iletişime geçebilirsiniz. Emniyet Genel Müdürlüğü sisteminde kişiler adına olan araçlar kayıt altındadır. İcra dairesinde yapılan araç haczi işlemi sonucu borçlunun aracına el konulabilir.

Büyük araçlar (kazı makineleri, vinç, kepçe vb.) bulundukları illerin ticaret odası sistemine kaydedilir. Bu araçların haczedilmesi için kayıtlı oldukları şehirlerin ticaret sicil müdürlüğüne yazı yazılması gerekir. Haczedilen araçların takdiyatları için icra dairesinden takdiyat raporu alınmalıdır. Bunun sonucunda alacaklı haczedilen mal üzerinde kaçıncı alacaklı olduğunu öğrenir.

Haciz işlemi sonrasında araçlar Emniyet Genel Müdürlüğü’nde hacizli görünür. Haczedilen araçlara yakalama şerhi konulmuşsa araç olduğu yerde yakalanır ve yediemin otoparkındaki diğer araçların arasına eklenir. Yediemin otoparkının bilgisi icra dairesi ile paylaşılır. İlerleyen zamanda araç satışı yapılabilir. Detaylı bilgi için Eskişehir avukat büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
Bize Ulaşın