Hoşnudiye mah. Cengiz Topel cad. Uhuvvet apt. No:47 D:1 K:1 Tepebaşı/ESKİŞEHİR (İŞKUR Karşısı)
0 554 292 59 61

Tepebaşı Miras Avukatı

Tepebaşı Miras Avukatı

Tepebaşı Miras Avukatı

Miras avukatı, ölen bir kişiden geriye kalan malların mirasçılar arasındaki paylaşımı konusunda mirasçılardan herhangi birinin ya da tek başına var olan bir mirasçının hakkını gözetir ve sürecin en hızlı şekilde sonuçlanmasını sağlar. Müvekkilinin haksızlığa uğramasına ve hakkı olan payın ya da mal varlığının kaybedilmesine engel olur. Gerekli davaları açabilir ya da gerekli evrakları oluşturabilir. Davalar dışında ise sözleşme, anlaşma, vasiyet gibi konularda çalışır. Miras ile ilgili davalara ve yaşanan anlaşmazlıklara çözüm üretir. Miras hukuku ve Türkiye Cumhuriyeti hukuku ile ilgili yeterli bilgi ve donanıma sahip miras avukatları tarafından yürütülen davalar şunlardır:

 • Mirasta Saklı Pay Davası
 • Babalık Davası
 • Tapu İptali Davası
 • Tapu Reddi Davası
 • Tenkis Davası
 • Ortaklığın Giderilmesi Davası
 • Mirasın Reddi Davası
 • Tapu Hisselerinin Devri Davası
 • Tenkis Davası
 • Vasiyetname
 • Mirastan Feragat
 • Miras Paylaşımı Davası
 • Mirastan Mal Kaçırma Davası
 • Tereke Tespiti Davası

Miras Avukatları Ücreti Neye Göre Belirler?

Her davadaki gerekliliklerin ve içeriğin farklı olması gibi miras davalarında da her davanın içeriğine göre beraberinde getirdiği farklı gereklilikler vardır. Avukat, davanın getirdiği evraklar, küçük prosedürler, davanın süresi, davanın ağırlığı ve zorluğu gibi durumları fiyat belirlerken göz önünde bulundurur. Davadaki tarafların gelir düzeylerine göre baro tarafından belirlenen tarifeye göre bir ücret talep edilecektir. Davayı açan kişi ya da ortak açılmışsa davayı açan kişiler Eskişehir miras avukatı tarafından belirlenen ücreti ödemektedirler.

Miras Davalarında Avukatın Önemi Nedir?

Bir miras davası birkaç yılda sonuçlanır. Ancak doğru bir miras avukatı ile bu süre birkaç aya inebilir. Bu davanın büyüklüğüne göre değişir. Ancak bir miras avukatı sürecin en hızlı şekilde sonuçlanmasını sağlar. Sadece dava açmak değil, gerekli evrak, rapor ve vasiyetname, anlaşma gibi yazılı işlerden de sorumlu olur. Tepebaşı miras avukatı dava süreci boyunca gerekli tüm değerlendirmeleri, davanın getiri ve götürülerini hesaplayarak müvekkili için en yararlı olacak şekilde davayı sonuçlandırır. Avukat olmadan da açılabilen miras davaları, hukuk sistemine olabildiğince hâkim olan bir avukat sayesinde müvekkilin yararına bir şekilde sonuçlanır. Profesyonel destek almak her zaman daha iyi ve başarılı sonuçlar verecektir.

Miras Avukatlarının Davalar Dışında Hazırlayabileceği Sözleşmeler ve Anlaşmalar Nelerdir?

Miras avukatları sadece davalara bakmakla kalmaz, gerektiği hal ve durumlarda bazı sözleşmeler, anlaşmalar ve lazım olan evrakları hazırlarlar. Tüm bu işlemler miras davalarında önemli bir rol oynarlar ve davanın hızlıca sonuçlanmasına, üstelik müvekkilin lehine sonuçlanmasına yardımcı olurlar. Hazırlanabilecek tüm bu dosyaların miras hukuku hakkında bilgisi olan bir avukat tarafından hazırlanması davanın başarıyla sonuçlanmasını sağlar. Eskişehir avukat tarafından hazırlanabilecek anlaşma ve sözleşmeler şunlardır:

 • Resmi Vasiyetname
 • Sözlü Vasiyetname
 • El Yazılı Vasiyetname
 • Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi
 • Veraset İlamı
 • Mirasçılık Belgesi
 • Feragatname
 • Mirasçı Atama Sözleşmesi
Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
Bize Ulaşın