Medeni Kanuna göre boşanma davası bittikten sonra boşanan kadının yeniden evlenebilmesi için 300 gün süre verilir. Bu süreye iddet müddeti denir. Kısacası iddet müddeti, kadının boşanma sonrası bekleme süresidir. Bu süre içerisinde boşanan kadın yeniden evlenmek isterse, öncelikle iddet müddeti kaldırma davası açması gerekmektedir.

 

İddet Müddeti Süresi

 

Evliliğin istenildiği gibi gitmediği durumlarda çiftler, birbirlerine boşanma davası açarlar. Boşanma davasının sonuçlanması ile birlikte kadın, yeniden evlenmek için 300 gün beklemek zorundadır.
Peki, bu 300 gün bekleme süresinin mantığı nedir? Bu 300 gün sürenin amacı, kadının olası bir hamileliği durumunda doğacak olan çocuğun soybağının belirlenmesidir. Boşanma sonrası bekleme süresi yani iddet müddeti süresi sadece kadın için geçerli bir durumdur. Boşanma kesinleştikten sonra erkek, istediği zaman evlenebilmektedir. O yüzden iddet müddeti, erkek için geçerliliği söz konusu bir kavram değildir.

 

Boşanma Sonrası İddet Müddeti Nasıl Kaldırılır?

 

Boşandıktan sonra bekleme süresini kaldırılmak isteyen kadın, bekleme süresi kaldırma dilekçesi veya iddet müddeti kaldırma dilekçesi ile birlikte yetkili mahkemeye bu davayı açabilir. Öncelikle iddet müddetinin kaldırılması için kadın, gebeliğinin olmadığını kanıtlamak zorundadır. Bu durumda hastaneden alınacak bir raporla dava sonuçlanabilir.


İddet müddeti kaldırma davası açarken kişilerin uzman bir boşanma avukatından destek almaları davanın çabuk sonuçlanmasını sağlayacaktır. Böylece dava, 1 hafta ile 1 ay arasında sonuçlanabilir. Öte yandan boşanma sonrası iddet müddeti kaldırılma davaları bireysel bir şekilde açılır ise gerekli prosedürlerde yanlışlar yapılabilir.  Yapılacak yanlışlıklar, davanın 5-6 ay sürmesine sebep olabilir.
Boşanma sonrası bekleme süresinin ( iddet müddeti ) kaldırılması için açılacak davalarda görevli mahkemeler, Aile Mahkemeleridir.

 

İddet Süresinde Hamilelik Ve Doğum

 

İddet süresi boşanma davasının sonuçlanmasıyla başlamaz, boşanmaya dair mahkeme kararının kesinleşmesiyle başlamaktadır. Boşanma kararı temyiz edilerek Yargıtay‘a gönderilmiş ise ve boşanma süreci 1-2 yıllık temyiz süreci sonunda netleşmişse bu sürede kadınların başka ilişkileri olabilmekte ve “iddet süresi içinde hamile kalmak” olası duruma gelmektedir.
Eğer boşanma süreci içinde ya da iddet süresi sona ermeden bir başka erkekten hamile kalınmışsa, boşanma kesinleşse dahi annenin hamile kaldığı erkekle evlenmesi kanunen mümkün değildir.

 

İddet Süresinde Doğan Çocuk

 

Boşanmanın kesinleştiği tarihten itibaren 300 günlük süre içerisinde doğan çocuğun babası, Medeni Kanun"daki babalık karinesi gereği aksi kanıtlanıncaya kadar boşanılan koca kabul edilecektir.

 

Boşanma Davasında Velayet Ve Nafaka
Boşanma Davasında Velayet ve Nafaka;

Reşit olmayan ya da hacir altında bulunan çocukların sahip oldukları haklar ve mükellefiyetlere ilişkin hususlar. Bu durum Medeni Kanunda düzenlenmiştir. Çocuklar üzerinde velayet hakkı anne ve baba tarafından birlikte kullanılır. Anne ve baba velayetin yürütülmesi hususunda anlaşamazlar ise babanın reyi muteberdir. Çocuk küçükken anne ve babasının velayetine tabidirler. Anne ve babanın biri vefatı durumunda ise velayet sağ kalan bireye verilir. Boşanma durumunda ise velayet hakkı, çocukların teslim edildiği bireye aittir.
Ceza Erteleme Nedir? (Tck. 51.Madde Ve Gerekçesi)
Ceza erteleme, TCK.51. Madde ve gerekçesi

Ceza erteleme, mahkeme suçlu olan kişinin suçunu tespit ettikten sonra, mahkeme bu kişinin daha suç işlemez diye düşünmesi halinde hapis cezasının ertelenmesine karar verir.Ceza İnfaz Kanunu hükümlerine göre, suç işleyen kişi işlediği suçtan dolayı cezalandırılır. Fakat bazı şartların bir araya gelmesiyle, kişiye verilen cezanın cezaevinde infazından vazgeçilebilir. Böylece hapis cezasının ertelenmesi olayı gerçekleşir. Suçu işlediği tespit edilen kişinin, bir daha suç işlemeyeceğine inanılırsa, cezanın ertelenmesine karar verilir.
Velayet Davası Nedir?
Velayet Davası Nedir?

Boşanma davalarında en büyük sorunlardan biri de çocuğun velayetinin kimde olacağı konusudur. Hâkimler velayet konusunda karar verirken çocuğun menfaatini göz önünde bulundurmak zorundadır. Zaten velayet davalarında asıl unsur çocuğun menfaatidir. Boşanma gibi durumlarda, velayet davası kime verileceği, çocuğun hangi ebeveyn tarafından alınacağı, velayeti almayan bireyin çocuğu hangi koşullarda ve ne sıklıkla göreceği tamamen çocuğun menfaati gözetilerek verilen bir karardır.

6284 Sayılı Kanun Ailenin Korunması

Aile Konutu Şerhi Nedir

Aile Konutu Kavramı Ve Aile Konutu Tahliyesi

Aldatılan Eşin Üçüncü Kişiye Açacağı Tazminat Davası

Araç Değer Kaybı Davası

Boşanma Davası

Boşanma Davasının Mirasçılar Tarafından Sürdürülmesi

Boşanmada Edinilmiş Mal Ve Kişisel Mal Ayrımı

Ceza Davalarında İştirak

Ceza Hukukunda Genel Af Ve Özel Af

Ceza Hukukunda Taksir Nedir?

Çiftlik Bank Nedir. Piramit Satış Sistemleri

Cinsel Taciz Ve Kanundaki Yeri

Çocuk Düşürtme, Düşürme Ve Kısırlaştırma Suçu

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu

Çocukların Cinsel İstismarı Ve Cinsel Suç Mağdurlarının Muayenesi

Ehliyete El Konulmasına İtiraz, Ehliyete El Konulması Sebepleri

Etkin Pişmanlık Ceza İndirimi Nedir

Evlatlığın Mirasçılığı

Gayrimenkul Satış Vaadi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Nedir? Hagb Nedir?

Hakaret Suçu Nedir ?

Haksız El Atmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil Talebi

Hırsızlık Suçunun Cezası

Hükümlüler Ve Küçük Çocuk Açısından Vasi Atanması

İddet Müddeti Nedir? İddet Müddetinin Kaldırılması

İlaçların Yanlış Kullanımı Ve Hukuki Sorumluluk

İnternet Üzerinden Dolandırıcılık

Kamulaştırma Davası

Kasten Adam Öldürme Suçu Nedir

Kasten Adam Yaralama Suçu Ve İndirim Sebepleri

Katılım Payı Alacağını Davası Nedir

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Unsurları

Mal Rejimi Davaları Ve Türleri

Marka Ve Marka Hakkının Korunması Davaları

Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası

Miras Hukukunda Saklı Pay Nedir ?

Miras Hukukunda Zümre Sistemi

Miras Bırakanın Kredi Borcunun Hayat Sigortası Tarafından Ödenmes...

Murisin Banka Hesabındaki Paranın Mirascılar Tarafından Çekilebil...

Muvazaa Ve Mirastan Mal Kaçırma Nedir

Nesebin Reddi Davası

Nitelikli Yağma (Gasp) Suçu Nedir ?

Reddi Miras Nedir?

Sağlık Hukuku Ve Malpraktis

Soybağının Reddi Davası Nedir?

Soybağının Tespiti Davası

Suça Yardım Etme Ve Cezası (Tck 39)

Suçta Tekerrür Ve Mükerrirlere Özgü İnfaz

Apostil Nedir? Tanıma Tenfiz Davası.

Tapu İptal Ve Tescil Davası

Tehdit Ve Şantaj Suçu Nedir?

Trafik Kazası Nedeni İle Tazminat Davası

Trafik Kazası Sonucu Taksirle Öldürme Suçu

Türk Hukuku Kişinin Adını Değiştirmesi Nasıl Olur.

Uyuşturucu Kullanma Ve Yaptırımları

Uyuşturucu Ticareti Yapma Ve Yaptırımları

Tanıma Tenfiz Davası