Aile konutu şerhini kısaca ve en anlaşılır şekilde açıklamak gerekir ise şu şekilde tanımlayabiliriz. Evlilik hali devamında ikamet edilen taşınmaz konuta aile konutu şerhi koyula bilmektedir. Böylece eşlerden herhangi biri, evlilik durumu devam eder iken diğer eşin haberi olmadan konutu 3. kişilere devir edemezler veya satamazlar. Eşlerden biri bu şekilde bir işlem yaptırmak istediğinde tapu işlemlerinde ki memur bu işlemi diğer eş olmadan gerçekleştirmeyecektir. Bilinmelidir ki aile konutu şerhi evlilik durumun devamı halinde geçerlidir. Evlilik bittiği zaman şerhte kaldırılmaktadır. Boşanma durumu kesinleşene kadar devam eden şerh, boşanma gerçekleştiğinde son bulmaktadır.

 

Aile konutu şerhi kimler tarafından koyulabilir?  

 

Aile konutu şerhini eşlerden herhangi biri koydurabilir. Şerhin koyulması için oturulan taşınmazın evlilik akdi devam ederken alınması gerekmektedir. Aksi halde aile konutuna şerh koyulacak ise çiftlerin beraber gitmesi gerekmektedir.

 

Aile konutu şerhi nasıl koyulur?  

 

Aile konutu şerhi koydurmak için öncelik ile muhtarlığa evlilik cüzdanınız ile müracaat etmeniz gerekmektedir. Daha sonra muhtardan aldığınız taşınmazın belgesi ile tapu ya giderek aile konutuna şerh koydurabilirsiniz. Böylece eşlerden biri diğerinin onayı olmadan konutu satamaz, kiralayamaz veya üçüncü kişilere devir edemez. Böylece bu ve bu gibi durumlardan doğan sorunlar ortaya çıkmaz ve eşler birbirinin haberi olmadan herhangi bir işlem gerçekleştirilemez. Şerh koyulur iken ilgili malın veya taşınmazın, aile konutu mu şahsi konut mu olduğu tartışma konusu olur ise, konu mahkemeye taşınır ve o şekilde konu kesinleştirilir.

 

Aile konutu şerhinin getirisi nedir?  

 

Konusundan da belli olduğu üzere aile konutu şerhinin bilindik ve en önemli faydası, çiftlerin oturdukları ve ikametgâh ederek aile hayatlarını sürdürdükleri konutları, karar birliği olmadan satamıyor olması. Böylece kişiler oturdukları konutu garanti altına alabilmekte ve istemedikçe aile konutunun satılmasına engel olabilmektedirler.

 

Aile konutu şerhinin bir diğer yapılma nedeni ve faydası ise, kişiler bir boşanma söz konusu olduğunda şerh konusu daireyi ya da taşınmazı elden çıkartmıyor, yani mal kaçırarak eşini evlilik kurumu içerisinde alınan mallardan mahrum bırakamıyorlar.

 

Aile Hukukundan kaynaklı hususlarla ilgili olarak avukatlık hizmetlerimiz bakımından bilgi almak için iletişim kısmında yer alan bilgilerden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Bir önceki yazımızda isim değiştirme nasıl olur konusunda ayrıltılı değerlendirmemizi inceleyebilirsiniz...

 


 

Aile Konutu Şerhi Nedir? | Aile Hukuku | Demircan Hukuk Bürosu  

 

Eskişehir Avukat büroları arasında olan Demircan Hukuk Bürosu Eskişehir Avukatları üyesi Evren Demircan öncülüğünde Eskişehir'de; Aile Hukuku, alanında Danışmanlık ve Avukatlık hizmetleri sunar.

Avukatlık ve Danışmanlık hizmetilerimiz ile ilgili bilgi almak için;
Eskişehir Barosu Avukatları arasında yer alan Avukat Evren Demircan ve Demircan Hukuk bünyesinde bulunan avukatlarımıza ulaşabilirsiniz.

İletişim : 0 (554) 292 59 61

 

Boşanma Davasında Velayet Ve Nafaka
Boşanma Davasında Velayet ve Nafaka;

Reşit olmayan ya da hacir altında bulunan çocukların sahip oldukları haklar ve mükellefiyetlere ilişkin hususlar. Bu durum Medeni Kanunda düzenlenmiştir. Çocuklar üzerinde velayet hakkı anne ve baba tarafından birlikte kullanılır. Anne ve baba velayetin yürütülmesi hususunda anlaşamazlar ise babanın reyi muteberdir. Çocuk küçükken anne ve babasının velayetine tabidirler. Anne ve babanın biri vefatı durumunda ise velayet sağ kalan bireye verilir. Boşanma durumunda ise velayet hakkı, çocukların teslim edildiği bireye aittir.
Ceza Erteleme Nedir? (Tck. 51.Madde Ve Gerekçesi)
Ceza erteleme, TCK.51. Madde ve gerekçesi

Ceza erteleme, mahkeme suçlu olan kişinin suçunu tespit ettikten sonra, mahkeme bu kişinin daha suç işlemez diye düşünmesi halinde hapis cezasının ertelenmesine karar verir.Ceza İnfaz Kanunu hükümlerine göre, suç işleyen kişi işlediği suçtan dolayı cezalandırılır. Fakat bazı şartların bir araya gelmesiyle, kişiye verilen cezanın cezaevinde infazından vazgeçilebilir. Böylece hapis cezasının ertelenmesi olayı gerçekleşir. Suçu işlediği tespit edilen kişinin, bir daha suç işlemeyeceğine inanılırsa, cezanın ertelenmesine karar verilir.
Velayet Davası Nedir?
Velayet Davası Nedir?

Boşanma davalarında en büyük sorunlardan biri de çocuğun velayetinin kimde olacağı konusudur. Hâkimler velayet konusunda karar verirken çocuğun menfaatini göz önünde bulundurmak zorundadır. Zaten velayet davalarında asıl unsur çocuğun menfaatidir. Boşanma gibi durumlarda, velayet davası kime verileceği, çocuğun hangi ebeveyn tarafından alınacağı, velayeti almayan bireyin çocuğu hangi koşullarda ve ne sıklıkla göreceği tamamen çocuğun menfaati gözetilerek verilen bir karardır.

6284 Sayılı Kanun Ailenin Korunması

Aile Konutu Şerhi Nedir

Aile Konutu Kavramı Ve Aile Konutu Tahliyesi

Aldatılan Eşin Üçüncü Kişiye Açacağı Tazminat Davası

Araç Değer Kaybı Davası

Boşanma Davası

Boşanma Davasının Mirasçılar Tarafından Sürdürülmesi

Boşanmada Edinilmiş Mal Ve Kişisel Mal Ayrımı

Ceza Davalarında İştirak

Ceza Hukukunda Genel Af Ve Özel Af

Ceza Hukukunda Taksir Nedir?

Çiftlik Bank Nedir. Piramit Satış Sistemleri

Cinsel Taciz Ve Kanundaki Yeri

Çocuk Düşürtme, Düşürme Ve Kısırlaştırma Suçu

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu

Çocukların Cinsel İstismarı Ve Cinsel Suç Mağdurlarının Muayenesi

Ehliyete El Konulmasına İtiraz, Ehliyete El Konulması Sebepleri

Etkin Pişmanlık Ceza İndirimi Nedir

Evlatlığın Mirasçılığı

Gayrimenkul Satış Vaadi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Nedir? Hagb Nedir?

Hakaret Suçu Nedir ?

Haksız El Atmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil Talebi

Hırsızlık Suçunun Cezası

Hükümlüler Ve Küçük Çocuk Açısından Vasi Atanması

İddet Müddeti Nedir? İddet Müddetinin Kaldırılması

İlaçların Yanlış Kullanımı Ve Hukuki Sorumluluk

İnternet Üzerinden Dolandırıcılık

Kamulaştırma Davası

Kasten Adam Öldürme Suçu Nedir

Kasten Adam Yaralama Suçu Ve İndirim Sebepleri

Katılım Payı Alacağını Davası Nedir

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Unsurları

Mal Rejimi Davaları Ve Türleri

Marka Ve Marka Hakkının Korunması Davaları

Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası

Miras Hukukunda Saklı Pay Nedir ?

Miras Hukukunda Zümre Sistemi

Miras Bırakanın Kredi Borcunun Hayat Sigortası Tarafından Ödenmes...

Murisin Banka Hesabındaki Paranın Mirascılar Tarafından Çekilebil...

Muvazaa Ve Mirastan Mal Kaçırma Nedir

Nesebin Reddi Davası

Nitelikli Yağma (Gasp) Suçu Nedir ?

Reddi Miras Nedir?

Sağlık Hukuku Ve Malpraktis

Soybağının Reddi Davası Nedir?

Soybağının Tespiti Davası

Suça Yardım Etme Ve Cezası (Tck 39)

Suçta Tekerrür Ve Mükerrirlere Özgü İnfaz

Apostil Nedir? Tanıma Tenfiz Davası.

Tapu İptal Ve Tescil Davası

Tehdit Ve Şantaj Suçu Nedir?

Trafik Kazası Nedeni İle Tazminat Davası

Trafik Kazası Sonucu Taksirle Öldürme Suçu

Türk Hukuku Kişinin Adını Değiştirmesi Nasıl Olur.

Uyuşturucu Kullanma Ve Yaptırımları

Uyuşturucu Ticareti Yapma Ve Yaptırımları

Tanıma Tenfiz Davası