Hukuka göre evlilik, iki kişi arasında yapılan ve taraflara bir takım sorumluluklar yükleyen bir sözleşmedir. Evlilik birliği; sevgi, saygı ve sadakat birliğine dayanmaktadır.


Aldatma diğer adıyla ihanet, eşlerin birbirine olan sadakat borcuna aykırı bir davranış şekli olarak kabul edilmektedir. Kadın ya da erkek fark etmeksizin, eşlerden birinin sadakat yükümlülüğüne aykırı davranması, aldatılan eş için haklı bir boşanma sebebidir. Bu durum Medeni Kanun 174/2 maddesi uyarınca tazminat hakkı da doğurur. Aldatma, aynı zamanda aldatılan eşin kişilik haklarına saldırı niteliğinde bir eylem olarak kabul edilmektedir.

 

Üçüncü Kişiden Tazminat Talebi


Zina;  kusura dayanan, mutlak ve haklı bir boşanma sebebidir. Evlilik birliğinin devamında karşı cinsten biri ile isteyerek cinsel münasebette bulunulması zina olarak kabul edilmektedir. Evlilikten önceki ya da sonraki ilişkiler zina olarak kabul edilmez.


Aldatılma sebebi ile boşanma davası açma hakkı eşin, diğer eş tarafından affedilmesi ile düşer. Zina için mutlaka ortada cinsel birlikteliğin olması gerekmektedir. Fakat duygusal yakınlık kurulması durumunda, aldatma kapsamında da evlilik birliğinin temelden sarsılması sebebi ile boşanma davası açılabilir.
Eşler evlilik birliğine adım attıklarında, birbirlerine ve kurdukları aile birliğine karşı sadakat borcu altına girmektedir. Mevcut olan evliliğe rağmen bir başkası ile cinsel ya da duygusal ilişkiye girilmesi sadakat borcunun ihlali suretiyle diğer eşe karşı haksız fiil teşkil etmektedir. Aldatan eş, aldattığı kadın ile birlikte bu haksız fiilden sorumludur ve kusuru bulunmaktadır.

 

Manevi Tazminat Hakkı


Aldatılan eş, diğer eşin birlikte olduğu üçüncü kişiden manevi tazminatı isteme hakkına sahiptir. Haksız fiil Borçlar Kanununda düzenlenmiş olup, kusurlu ve hukuka aykırı bir eylem ile başkasına zarar veren kişi bu zararı gidermekle yükümlüdür ifadesi yer almıştır. Haksız fiilin 4 unsuru vardır. Bunlar;


1-) Hukuka aykırı fiil bulunmalıdır. Somut konuda aldatan eş ile birlikte olduğu iddia edilen üçüncü kişi arasında fiziksel ya da duygusal bir ilişki olmalıdır.
2-) Üçüncü kişinin, karşısındaki kişinin evli olduğunu bilmesi ve bunu bilerek ilişki kurmuş olması gerekmektedir.
3-) Evli olduğunu bildiği halde, isteyerek ilişkiye giren bireyin fiili ile diğer eşin kişilik haklarının ihlali arasında uygun illiyet bağı bulunduğu açıktır.
4-) Aldatılan eşin, söz konusu aldatma eylemi sebebi ile kişilik hakları saldırıya uğramıştır.

 


 

Aldatılan Eşin Üçüncü Kişiye Açacağı Tazminat Davası | Aile Hukuku | Demircan Hukuk Bürosu  

 

Eskişehir Avukat büroları arasında olan Demircan Hukuk Bürosu Eskişehir Avukatları üyesi Evren Demircan öncülüğünde Eskişehir'de; Aile Hukuku, alanında Danışmanlık ve Avukatlık hizmetleri sunar.

Avukatlık ve Danışmanlık hizmetilerimiz ile ilgili bilgi almak için;
Eskişehir Barosu Avukatları arasında yer alan Avukat Evren Demircan ve Demircan Hukuk bünyesinde bulunan avukatlarımıza ulaşabilirsiniz.

İletişim : 0 (554) 292 59 61

 

Boşanma Davasında Velayet Ve Nafaka
Boşanma Davasında Velayet ve Nafaka;

Reşit olmayan ya da hacir altında bulunan çocukların sahip oldukları haklar ve mükellefiyetlere ilişkin hususlar. Bu durum Medeni Kanunda düzenlenmiştir. Çocuklar üzerinde velayet hakkı anne ve baba tarafından birlikte kullanılır. Anne ve baba velayetin yürütülmesi hususunda anlaşamazlar ise babanın reyi muteberdir. Çocuk küçükken anne ve babasının velayetine tabidirler. Anne ve babanın biri vefatı durumunda ise velayet sağ kalan bireye verilir. Boşanma durumunda ise velayet hakkı, çocukların teslim edildiği bireye aittir.
Ceza Erteleme Nedir? (Tck. 51.Madde Ve Gerekçesi)
Ceza erteleme, TCK.51. Madde ve gerekçesi

Ceza erteleme, mahkeme suçlu olan kişinin suçunu tespit ettikten sonra, mahkeme bu kişinin daha suç işlemez diye düşünmesi halinde hapis cezasının ertelenmesine karar verir.Ceza İnfaz Kanunu hükümlerine göre, suç işleyen kişi işlediği suçtan dolayı cezalandırılır. Fakat bazı şartların bir araya gelmesiyle, kişiye verilen cezanın cezaevinde infazından vazgeçilebilir. Böylece hapis cezasının ertelenmesi olayı gerçekleşir. Suçu işlediği tespit edilen kişinin, bir daha suç işlemeyeceğine inanılırsa, cezanın ertelenmesine karar verilir.
Velayet Davası Nedir?
Velayet Davası Nedir?

Boşanma davalarında en büyük sorunlardan biri de çocuğun velayetinin kimde olacağı konusudur. Hâkimler velayet konusunda karar verirken çocuğun menfaatini göz önünde bulundurmak zorundadır. Zaten velayet davalarında asıl unsur çocuğun menfaatidir. Boşanma gibi durumlarda, velayet davası kime verileceği, çocuğun hangi ebeveyn tarafından alınacağı, velayeti almayan bireyin çocuğu hangi koşullarda ve ne sıklıkla göreceği tamamen çocuğun menfaati gözetilerek verilen bir karardır.

6284 Sayılı Kanun Ailenin Korunması

Aile Konutu Şerhi Nedir

Aile Konutu Kavramı Ve Aile Konutu Tahliyesi

Aldatılan Eşin Üçüncü Kişiye Açacağı Tazminat Davası

Araç Değer Kaybı Davası

Boşanma Davası

Boşanma Davasının Mirasçılar Tarafından Sürdürülmesi

Boşanmada Edinilmiş Mal Ve Kişisel Mal Ayrımı

Ceza Davalarında İştirak

Ceza Hukukunda Genel Af Ve Özel Af

Ceza Hukukunda Taksir Nedir?

Çiftlik Bank Nedir. Piramit Satış Sistemleri

Cinsel Taciz Ve Kanundaki Yeri

Çocuk Düşürtme, Düşürme Ve Kısırlaştırma Suçu

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu

Çocukların Cinsel İstismarı Ve Cinsel Suç Mağdurlarının Muayenesi

Ehliyete El Konulmasına İtiraz, Ehliyete El Konulması Sebepleri

Etkin Pişmanlık Ceza İndirimi Nedir

Evlatlığın Mirasçılığı

Gayrimenkul Satış Vaadi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Nedir? Hagb Nedir?

Hakaret Suçu Nedir ?

Haksız El Atmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil Talebi

Hırsızlık Suçunun Cezası

Hükümlüler Ve Küçük Çocuk Açısından Vasi Atanması

İddet Müddeti Nedir? İddet Müddetinin Kaldırılması

İlaçların Yanlış Kullanımı Ve Hukuki Sorumluluk

İnternet Üzerinden Dolandırıcılık

Kamulaştırma Davası

Kasten Adam Öldürme Suçu Nedir

Kasten Adam Yaralama Suçu Ve İndirim Sebepleri

Katılım Payı Alacağını Davası Nedir

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Unsurları

Mal Rejimi Davaları Ve Türleri

Marka Ve Marka Hakkının Korunması Davaları

Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası

Miras Hukukunda Saklı Pay Nedir ?

Miras Hukukunda Zümre Sistemi

Miras Bırakanın Kredi Borcunun Hayat Sigortası Tarafından Ödenmes...

Murisin Banka Hesabındaki Paranın Mirascılar Tarafından Çekilebil...

Muvazaa Ve Mirastan Mal Kaçırma Nedir

Nesebin Reddi Davası

Nitelikli Yağma (Gasp) Suçu Nedir ?

Reddi Miras Nedir?

Sağlık Hukuku Ve Malpraktis

Soybağının Reddi Davası Nedir?

Soybağının Tespiti Davası

Suça Yardım Etme Ve Cezası (Tck 39)

Suçta Tekerrür Ve Mükerrirlere Özgü İnfaz

Apostil Nedir? Tanıma Tenfiz Davası.

Tapu İptal Ve Tescil Davası

Tehdit Ve Şantaj Suçu Nedir?

Trafik Kazası Nedeni İle Tazminat Davası

Trafik Kazası Sonucu Taksirle Öldürme Suçu

Türk Hukuku Kişinin Adını Değiştirmesi Nasıl Olur.

Uyuşturucu Kullanma Ve Yaptırımları

Uyuşturucu Ticareti Yapma Ve Yaptırımları

Tanıma Tenfiz Davası